Nastielacia kôra

 
Jej aplikáciou získate tieto výhody:
- vrstva kôry bráni rastu burín, časté pletie nie je nutné
- vrstva kôry znižuje odpar vody, potreba vody sa značne znižuje
- vrstva kôry chráni v zime korene rastlín napr. ruže pred premrznutím
- vrstva kôry položená pri výsadbe zlepšuje prijateľnosť rastlín tým, že zabráni ich vyschnutiu
- vrstva kôry na svahoch zabraňuje erózii
- vrstva kôry udrží chodníky schodné aj v mokrom počasí
- vrstva kôry je estetickým doplnkom záhrad a parkov
- vrstva kôry je biologicky degradovateľná, nezaťaží životné prostredie, ale naopak, pôdu obohatí o humus, po cca 4 rokoch odporúčame ku kôre pridať kompost a hlboko zarýľovať
 
 
Návod na použitie:
 
Na povrch pôdy – nakyprený, urovnaný a zbavený trvalých burín nasypeme 5-10 cm vrstvu nastielacej kôry.
- pod stromy, okrasné aj ovocné, pod kry a živé ploty
- na hriadky jahôd a zeleniny
- k ružiam a kvetom
- na chodníky a cesty
- na oddelenie trávnikov od hriadok
- na spevnenie svahov proti erózii
 
Nastielaciu kôru ponúkame odberateľom v balení: 80 litrovom balení a volne loženú.