Substrát na kaktusy a sukulenty

 
Pestovateľský substrát na kaktusy a sukulenty je určený na pestovanie väčšiny suchomilných rastlín (kaktusy a sukulenty). Je vyrobený z vybraných druhov rašelín a kremičitého piesku a tomu zodpovedá aj obsah živín a stopových prvkov. Surovinové zloženie substrátu garantuje optimálne prevzdušnenie koreňového obalu, zvýšený podiel porezného materiálu výrazne zvyšuje riziko zahnívania koreňov. Substrát je vhodný na presádzanie aj na pestovanie suchomilných rastlín.
Substrát na kaktusy a sukulenty je zložený z vybraných druhov rašeliny a kremičitého piesku v optimálnom pomere stanovenej receptúry.
Substrát na kaktusy a sukulenty ponúkame odberateľom v balení: 5 litrovom balení.
 
 
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
VlastnosťHodnota
Hodnota pH6,5
Obsah sušiny v % maximálne65,0
Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.20,0
Elektrická vodivosť (obsah vodorozpustných solí) v mS.cm-1 max.0,8
Obsah celkového dusíka ako N v sušine v %1,2
Obsah celkového fosforu ako P2O5 v sušine v % min.0,3
Obsah draslíka ako K2O v sušine v % min.0,4
Obsah častíc pod 20 mm v % min.100,0