Substrát na zeleninu

 
Pestovateľský substrát je určený pre zeleninu, vinič a ovocné stromy.
Substrát na zeleninu je tmavohnedý, zložený z rašeliny, zeminy, zmesi organických hnojív v optimálnom pomere stanovenej receptúry.
Substrát na zeleninu ponúkame odberateľom v balení: 5, 10 litrových baleniach.
 
 
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
VlastnosťHodnota
Hodnota pH7,0 - 8,5
Obsah sušiny v % maximálne45,0
Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.20,0
Elektrická vodivosť (obsah vodorozpustných solí) v mS.cm-1 max.1,2
Obsah celkového dusíka ako N v sušine v %1,0 - 1,2
Obsah celkového fosforu ako P2O5 v sušine v % min.0,1
Obsah draslíka ako K2O v sušine v % min.0,3
Obsah častíc pod 20 mm v % min.100,0