Rašelina vrchovisková

 
Vysoko kvalitná, prírodná, organická hmota bez prísad. Má vláknitú štruktúru a je na nízkom stupni rozloženia. Má neupravenú, kyslú pôdnu reakciu (pH).
Používa sa na úpravu pôdnej štruktúry, na zlepšenie fyzikálnych vlastností pôdy. Rašelina sa ďalej používa na prípravu substrátov určených na výsev, množenie a pestovanie rastlín.
Rašelinu vrchoviskovú ponúkame odberateľom v balení: 5, 10, 50 litrových baleniach.
 
 
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
VlastnosťHodnota
Hodnota pH3,5 - 4,5
Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.90