O nás

 
Firma KORAVOS bola založená v roku 2002.
 
Zaoberá sa výrobou záhradníckych substrátov, zemín, organicko-biologických hnojív. Vo firme sa spracováva rašelina, kôra a osieva záhradnícka zemina na priame použitie. Vyrobené záhradné substráty, rašelinu a kôru balí a dodáva do maloobchodných sietí a veľkoodberateľom. Firma sa zaoberá poradenskou činnosťou vo výrobe organických hnojív, kompostov, organicko-biologických hnojív a spracovania rašeliny. Zároveň vykonáva aj vlastný rozvoz automobilovou dopravou. Snahou a úsilím firmy je, aby naše výrobky boli použité na skrášlenie a úpravu okolia domov, chát, záhrad, pre úpravu volných priestranstiev, firiem a spoločností, čerpacích staníc na pestovanie kvetín a zeleniny. Chceme tým vytvoriť krajší a veselší svet.
 
 

Naše produkty pre Váš úspech

 
Pre dobré výsledky pri pestovaní rastlín odporúčame použitie kvalitných substrátov, pretože iba tak zabezpečíte rastlinám vhodné podmienky.
 
"Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká na styku a za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Skladá sa z neživej zložky, ktorou sú častice ílu, hliny, piesku, kamienky, pôdna vlhkosť, vzduch, odumreté časti rastlín a živočíchov (tvoriace humus), živou zložkou (tzv. edafón) sú korene rastlín, mikroorganizmy a drobné živočíchy. 1 cm pôdy vznikne za 100 rokov. Základnou vlastnosťou pôdy je schopnosť poskytovať živiny rastlinám, t.j. má produkčnú funkciu."